Важно съобщение относно тестването

Уважаеми родители и ученици,

От понеделник, 8 ноември, учениците от прогимназиален етап ще учат в ОРЕС по редовното седмично разписание за първия срок:  Седмично разписание.

Дневното разписание остава същото като през последните седмици, с начало на първия час от 08:30 ч.

За учениците от начален етап ще се пристъпи към възстановяване на присъствен образователен процес в сроковете, съобщени от министъра на на образованието и науката. Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на условията:

 1. доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID- 19 в училището за тестване на учениците;

2. писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID- 19;

3. педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за ваксиниране, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището.

4. допускане при необходимост на външни лица в училище само след представяне на валиден „зелен сертификат“.

Уважаеми родители, в изпълнение на указанията от МОН, предоставяме на Вашето внимание информация /обучителен видеоклип/ за бързите антигенни тестове за COVID- 19, които ще се прилагат в училище:

Публикуваме и  декларация за съгласие (Приложение  № 2) учениците да се тестват два пъти седмично, която родителите да попълнят и представят чрез класните ръководители в училището в електронен формат или на хартия не по-късно от 12 часа на 08.11.2021 г.

Обръщаме внимание, че родителите на учениците със специални образователни потребности декларират (Приложение № З), че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста.

За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два дни предварително.

Обучението на учениците, чиито родители не декларират съгласие за тестване  ще се организира синхронно или асиихронно в електронна среда в зависимост от выможностите на училището.

Приложение № 2.

Приложение № 3.

Всички желаем най-доброто на децата си! Разчитаме на Вашето отговорно решение за доброто бъдеще на Вашите деца!