УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  – УЧ. 2021/2022 Г.
 
НАЧАЛЕН ЕТАП
 
За преминаване към следваща страница, моля ползвайте стрелките долу вляво.
 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

За преминаване към следваща страница, моля ползвайте стрелките долу вляво.

UchUchPl-PGE2122

 

ЗАПОВЕД за утвърждаване на формите на обучение през учебната 2021/2022 година