Образование за утрешния ден

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
Платформа за управление на проекта
През юли 2022 г. тримата учители по компютърно моделиране и ИТ участваха в обучение по Дейност 3.3 на тема „Програмиране на скриптов текстов език – Python, JavaScript и др.“
Учебна 2020/2021 г.
Работата по Дейност 6 продължава. В новосформираните два клуба ще участват ученици от III и V клас. Занятията започват от 03.12.2020 г.
–––––––––––––––––––––
Учебна 2019/2020 г.
Стартирахме изпълнението на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
Започваме с Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

В училището са сформирани два клуба по интереси:

„В света на технологиите“ за ученици от начален етап с ръководител госпожа Ася Нешова. Дейността на клуба  продължи от 07 януари до 15 юни 2020 г.

„Дигитален свят“ за ученици от прогимназиален етап с  ръководител госпожа Татяна Микова. Тяхната работапродължи в периода от 07 януари до 30 юни 2020 г.

По време на извънредното положение поради пандемияна от COVID-19 занятията на клубовете се проведоха в електронна среда.

Всички участници в клубовете подобриха дигиталните си умения и получиха сертификати за това.