Всички публикации от Admin

„27. 04. 2022г. – Ден без асансьори“

„Ден без асансьори“ е инициатива с глобален характер, част от кампанията NowWeMOVE, която се координира от сдружение “БГ Бъди активен” в България. ОУ „Любен Каравелов“ призовава своите ученици и техните родители на 27 април да се включат в инициативата. Вижте повече тук

Обучението от 06.12.2021 г. (понеделник)

За информация на родителите от началото на присъственото обучение на 16 ноември при тестване два пъти седмично на учениците не бе установен нито един положителен случай на COVID-19.

От 06.12.2021 г. (понеделник) присъствено ще се обучават 10 паралелки от начален етап (Iа, Iб, Iв, IIа, IIв, IIIа, IIIб, IIIв, IVб и IVв клас) и 3 от прогимназиален етап (VIа, VIб, VIIа клас). Всички ученици идват на училище с маска не по-късно от 8:00 часа, за да бъдат тествани.

Училищният автобус ще пътува по определеното маршрутно разписание.

Учебните часове ще се провеждат по следното временно дневно разписание:

Обучение от 16 ноември 2021 г.

От 16 ноември 2021 г. (вторник) присъствено ще се обучават учениците от I „А“, I „В“ и IV „Б“ клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване два пъти седмично. Ще работят и групите за ЦОУД към тези паралелки. Останалите паралелки и групи продължават ОРЕС.

Дневното разписание от 16 ноември е следното:

dn-razp-16-11

Важно съобщение относно тестването

Уважаеми родители и ученици,

От понеделник, 8 ноември, учениците от прогимназиален етап ще учат в ОРЕС по редовното седмично разписание за първия срок:  Седмично разписание.

Дневното разписание остава същото като през последните седмици, с начало на първия час от 08:30 ч.

За учениците от начален етап ще се пристъпи към възстановяване на присъствен образователен процес в сроковете, съобщени от министъра на на образованието и науката. Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на условията:

 1. доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID- 19 в училището за тестване на учениците;

2. писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID- 19;

3. педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за ваксиниране, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището.

4. допускане при необходимост на външни лица в училище само след представяне на валиден „зелен сертификат“.

Уважаеми родители, в изпълнение на указанията от МОН, предоставяме на Вашето внимание информация /обучителен видеоклип/ за бързите антигенни тестове за COVID- 19, които ще се прилагат в училище:

Публикуваме и  декларация за съгласие (Приложение  № 2) учениците да се тестват два пъти седмично, която родителите да попълнят и представят чрез класните ръководители в училището в електронен формат или на хартия не по-късно от 12 часа на 08.11.2021 г.

Обръщаме внимание, че родителите на учениците със специални образователни потребности декларират (Приложение № З), че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста.

За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два дни предварително.

Обучението на учениците, чиито родители не декларират съгласие за тестване  ще се организира синхронно или асиихронно в електронна среда в зависимост от выможностите на училището.

Приложение № 2.

Приложение № 3.

Всички желаем най-доброто на децата си! Разчитаме на Вашето отговорно решение за доброто бъдеще на Вашите деца!

Промени в седмичното разписание на паралелките от прогимназиален етап от 25.10.2021 г.

Считано от 25 октомври 2021 г. /понеделник/ ще важат следните промени в седмичното разписание:

Имената на заместващите учители са оцветени в синьо, а фонът на клетките с  разместени часове е зелен.

Отново публикуваме дневното разписание от предходната седмица, което е без промени.