Митове и математика

От 01.12.2023 г. до 30.11.2025 г. ще изпълняваме нов проект.

Една от целите, които си поставя проектът е преодоляване на пропастта между логиката и въображението в обучението по математика чрез приказки и разказване на истории.

Често мислим, че математиката е ограничена в сферата на логиката, абстракцията и формализма на писмения език. И все пак, когато се занимаваме с математика, въображението, интуицията и сънуването са в основата на това приключение! Самите математици потвърждават това!

Как можем да обединим въображението и логиката – „митовете“ и „математиката“ – в преподаването и практикуването на математиката? Как можем да насърчаваме децата да си представят, т.е. да създават мисловни образи, когато това е индивидуална по своята същност и по природа невидима умствена дейност?
Съществува и друга дейност, колективна, която разчита на тези два стълба – логиката и въображението: разказването на истории, при което се разказва история от устната традиция със собствени думи. Изненадва ли ви това? И все пак математиката и историите си приличат повече, отколкото може да се предположи. Нима математическото мислене не започва с „Да разгледаме…“, а историите не започват с „Имало едно време…“? И при създаването на истории, и при решаването на математически задачи се използват едни и същи основни принципи.

Много математически понятия могат да бъдат открити в историите. Мъдрите приказки разчитат на логиката, докато, от друга страна, приказките за измама разчитат на reductio ad absurdum, т.е. „разсъждение чрез абсурд“. Приказките за пътешествия включват броене, измерване, изброяване… И всички приказки могат да ни поканят да си поиграем с понятия като сравнение, симетрия, логическа последователност на действията, какво може и какво не може да бъде измерено (и следователно какво е крайно и безкрайно), както и с много други…

А какво да кажем за героите на приказките? Нима те не опитват три пъти, преди да стигнат до края на своето търсене? За тях, точно както за тези, които се впускат в математиката, грешката е средство за обучение. И днес неврологията го потвърждава: грешката е в основата на умствената пластичност.
Митовете и амбицията на математиката?

Да направим математиката по-конкретна и да я извадим от абстракцията чрез разказване на истории, където всяка формула крие съкровище на въображението.

Накратко, да броим и разказваме!

Началото на проекта бе поставено с организационна международна среща на екипите от двете организации от Франция, НПО от Словения, и две училища – нашето и училище от Испания. От училище „Любен Каравелов“ участваха директорът и координатор на проекта Галина Нетова и главният счетоводител Гергана Генова.
По време на срещата се даде възможност за по-добро взаимно опознаване между партньорите. Изясниха се основни понятия като мисловен образ, споделени бяха идеи за включването на приказките в математиката.
Планирани бяха следващите стъпки на проекта и определени ключовите етапи и конкретни отговорности на всеки партньор, за да се осигури ефективно изпълнение на плана.