ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Уеб сайт на проекта

С няколко месеца закъснение, поради технически и независещи от нашето училище причини, започва изпълнението на проекта „Защита и безопасност във виртуалния свят“. Работата по проекта ще продължи 2 години – от 2015 до 2017 г. Проектът е стратегическо партньорство за училищно образование по KД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на програмата „Еразъм+“. Партнират си училища от 5 страни – Полша /координатор/, България, Кипър и две от Гърция, както и Университетът на Коимбра, Португалия и НПО от Гърция.

Още за проекта

ДЕЙНОСТИ

В началото на декември проектът бе представен пред педагогическата колегия на училището. След конкурс във всички училища бе избрано лого на проекта.

В началото на януари 2016 г. в Университета на Коимбра се проведе първата организационна среща по проекта. Участваха партньорите от всички страни, сред които и трима учители от нашето училище. На тази работна среща се поставиха конкретни задачи и се определиха крайните срокове за изпълнение на дейностите по проекта. Компетентна теоретична помощ по темата за кибертормоза оказаха домакините – професори от университета.
През март 5 учители участваха в международна среща в Пафос, Кипър. Домакините направиха обучение за медиация и справяне с тормоза и кибертормоза.
През април нашите ученици, на които предстоеше да участват в мобилност до Полша, имаха възможност да се запознаят със своите домакини на организираната с тази цел видеоконференция.
IMG_20160510_143225

IMG_20160510_143651

IMG_20160510_143706
През май – от 22 до 26 – осъществихме 6 ученически и 2 учителски мобилности до Побиедзиска, Полша – града, от който са координаторите на проекта. Учениците пребиваваха в приемни семейства и отблизо се запознаха с традициите и живота в Полша. Резултат от работилниците, в които участваха учениците съвместно с децата от Полша, остров Крит и Турция стана книга с техни рисунки, посветени на борбата с кибертормоза. Учителите участваха в обучение, проведено от известни специалисти, по същата тема.
IMG_20160523_134024

 

IMG_20160524_094244 (1)

IMG_20160524_094257 (1)

IMG_20160525_140000 (1)

received_1026728530696673

От 22 до 26 октомври 2016 бяхме домакини на среща по проекта „Защита и безопасност във виртуалния свят“. 13 учители и 5 полски ученици бяха наши скъпи гости. Повече

Отбелязахме Международния ден за безопасен Интернет 7 февруари 2017 г.  с открит урок в трети г клас, по време на който бяха изготвени лапбук, постер с правила за безопасно ползване на Интернет, изложба на рисунки, онлайн игри – щракнете, за да видите и другите снимки:

Ето какво споделихме пред РАДИО ВИДИН.

В края на март 4 учители посетиха училището в Палекастро на остров Крит. Като част от проектната среща, в Хераклион бе проведен семинар за справянето с кибертормоза и начините, по които се прави това в Гърция.

Видео от програмата в училището в Палекастро – 20.03.2017 г.


Нашите ученици и учители дават своя принос към разработването на е-практически наръчник за ученици, учители и родители за опасностите в Интернет чрез събиране на материали и тяхното превеждане на английски език, създаване на подходящи рисунки за онагледяване.

Част сме и от международния екип, подготвящ издаването на е-книга по темата.

На 9 и 10 юни 37 педагогически специалисти участваха в обучение, предоставено от Център за обучение и квалификация – София, на тема „Защита и безопасност във виртуалния свят“.

В последната проектна среща през октомври 2017 г. се включихме с трима представители. В град Патра, Гърция обсъдихме последните дейности, разпределихме си задачите по подготвяне на крайния отчет.

Снимки и информация от срещата

В края на проекта вече са готови всичките общи продукти. Заедно написаният електронен наръчник по интернет безопасност за ученици, учители и родители вече е факт и е реализиран под формата на видео и файл за четене. Надяваме се, че резултатът от нашата работа ще е полезен за всички.

http://camouflage-project.eu/activities/outputs-results/cyberbullying-e-guide/

Преведохме наръчника и на всички родни езици на партньорите, за да бъде аще по-полезен. Ето и превода на наръчника на български език.

Учениците от всички училища написаха обща поучителна история за кибертормоза:

O4-in Bulgarian

На 23-24 ноември Магдалена Гок – координатор на проекта, като представител на европейските учители, ,работещи в областта на онлайн безопасността и кибертормоза, за eTwinning , представи интелектуалните  резултати на проекта пред огромната аудитория на Форума за безопасен интернет в Брюксел, включително учители, неправителствени организации, бизнес организации, родители и много заинтересовани страни не само от Европа, но и от други части на света (напр. Китай).

 


На 06.06.2018 г. по време на дейности за учене и преподаване по другия ни „Еразъм +“ проект НАЦИОНАЛНИТЕ ИГРИ И СПОРТОВЕ НИ ОБЕДИНЯВАТ в Познан, Полша Галина Нетова представи резултатите от нашия проект пред учители от 5 страни – Полша, Португалия, Словения, Турция и Румъния. Наблюдаващите учители бяха убедени, че създадените ресурси – електронната книга и електронното ръководство за кибер безопасност за ученици, учители и родители, са полезни и биха могли да бъдат използвани в тяхната работа.

Участващите учители получиха промоционални тефтери и торбички, направени с цел популяризиране и разпространение на резултатите от проекта.