Лични данни

В училището e определено длъжностно лице по защита на данните:
Борка Борисова Младенова
тел: 0886 170 241, e-mail: bmladenova@lk-vidin.eu

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно обработването, правата и защитата на личните Ви данни.

Информация за родители и ученици