Лични данни

В училището e определено длъжностно лице по защита на данните:
Диана Георгиева-Караиванова
тел: 0886 169 325, e-mail: diana.georgieva-karaivanova@edu.mon.bg

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно обработването, правата и защитата на личните Ви данни.

Информация за родители и ученици