ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Учебна 2022/2023 г.

През месеците декември 2022 г. и януари 2023 г. предстои провеждането на училищен кръг на олимпиадите.

Заповед за график на провеждане:

 


Родителите попълват декларация за информираност и съгласие. Същата може да се изтегли, разпечата двустранно и попълни: