ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Учебна 2022/2023 г.

Областен кръг на олимпиадата по география и икономика – 18.02.2023 г.

Резултати на учениците от класове, за които не се провежда национален кръг на олимпиадата по география и икономика

Протокол № 2 за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по география и икономика, 2023 г.

Резултатите на учениците, допуснати до участиe в националния кръг,  са публикувани на сайта на МОН.

Недопуснат до национален кръг от националната комисия ученик:


Областен кръг на олимпиадата по български език и литература –  25.02.2023 г.

Резултати на учениците от класове, за които не се провежда национален кръг на олимпиадата по български език и литература

Протокол № 2 за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по български език и литература, 2023 г.

Резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг, са публикувани на сайта на МОН.

––––

Заповед и график на провеждане на училищния кръг на олимпиадите


Родителите попълват декларация за информираност и съгласие. Същата може да се изтегли, разпечата двустранно и попълни: