ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Учебна 2022/2023 г.

Областен кръг на олимпиадата по география и икономика – 18.02.2023 г.


Областен кръг на олимпиадата по български език и литература –  25.02.2023 г


Родителите попълват декларация за информираност и съгласие. Същата може да се изтегли, разпечата двустранно и попълни: