ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Учебна 2023/2024 г.

Резултати от областен кръг на ХХII Национален конкурс „Бог е Любов“:

Резултати

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература:

7.-12. клас      5 и 6 клас     

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика – 5 клас,  6 клас 7 клас, 8-9.клас10. клас,   11-12.клас    

Резултати от общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Резултати от олимпиадата по география и икономика

Национално състезание по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЯВИЛИ СЕ  КЛАСИРАНИ

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика

Резултати от общински кръг на обимпиадата по математика

 

Учебна 2022/2023 г.

Областен кръг на олимпиадата по география и икономика – 18.02.2023 г.


Областен кръг на олимпиадата по български език и литература –  25.02.2023 г


Родителите попълват декларация за информираност и съгласие. Същата може да се изтегли, разпечата двустранно и попълни: