ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Учебна 2021/2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по география и икономика

Съгласно заповед № РД09-561/18.01.2022 г. , Националният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе по области в училищата-координатори. За област Видин това е ОУ „Любен Каравелов“. Националната комисия определи ден 30.04.2022 г. с начален час 9:00.


Областен кръг на олимпиадата по география и икономикa


Областен кръг на НК „Бог е любов“

Протокол с резултатите