Семената на разказвачите


Най-новият ни проект е стратегическо партньорство  в сферата на училищното образование,  насочено към развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование. Партньорството включва 4 НПО – 2  от Франция, едно от Италия и едно от Белгия, и 2 училища – нашето и от Португалия.  Проектът е с продължителност 24 месеца – от 01.12.2018 г. до 30.11.2020 г.

Към сайта на проекта

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Да обединим различни европейски институции, за да създадем първата европейска библиотека, посветена на ораторството, която да подкрепя децата и учителите в придобиването и развитието на уменията за разказване и говорене. Чрез работата по проекта ще се върнем към източниците на ораторското изкуство: приказките, които имат двойно значение: педагогическо и културно.
В многообразието от форми, приказката позволява  да се мобилизират с лекота  много устни, психически и телесни умения като памет, импровизация, детски рими, басни, поезия, мимика …
Приказките са в основата на нашите култури и на великите истории, които структурират нашето общество.

Ще бъдат създадени следните  интелектуални продукти:
• педагогическо ръководство за преподаване на ораторството в училище;
• онлайн библиотека от най-малко 300 приказки на 5 езика;
• уебрадио, излъчващо повече от 110 записа на приказки, реализирани от учениците;
• 20 видеоклипа на деца от детска градина, изпълняващи с помощта на жестове  детски стихчета;
• 20 педагогически комплекта с  материали по избрани от приказките теми;
• 22 учебни листа за подпомагане на учителите да създават педагогически цели на ресурсите.

Интелектуални продукти и срокове за изпълнението им:

Seeds of tellers -за сайта

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОЕКТНА СРЕЩА В ПАРИЖ

През декември 2018 г. в Малакоф, Париж се проведе първата организационна транснационална проектна среща, в която от наша страна участваха координаторът на проекта Галина Нетова и главният счетоводител Диана Георгиева-Караиванова. Срещата беше много важна, защото постави правилата на администриране и развитие на партньорството. Определени бяха предстоящите задачи и срокове на изпълнение.

 

 

 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОЕКТНА СРЕЩА В ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ

Срещата – втора за жизнения цикъл на проекта се проведе в началото на юни 2019. От българска страна участваха директорът на училището и ст. учител Теменужка Аспарухова. Срещата протече в съответствие с предоставената ни от организаторите програма. Тъй като проектът предвижда изработване на интелектуални продукти с иновативен характер, тяхното създаване беше един от основните акценти на работата на участниците. Направен бе анализ и оценка на свършеното до момента – работата по проектното управление, спазване на сроковете за качване на докладите за извършената работа в споделената платформа, довършване на интелектуалните продукти О.1 и О.2 /създаване на педагогическо ръководство за преподаване на ораторство, създаване на библиотеката с 300 приказки/. Бяха обсъдени и останалите четири интелектуални продукта, в т.ч. и създаването на педагогическите комплекти за преподаване на ораторство, за ръководенето на която дейност отговаря нашето училище.

Обсъдени бяха и предстоящите проектни срещи – в България и Португалия. Бе решено следващата проектна среща да се проведе в началото на декември при домакинството на ОУ „Любен Каравелов“ и град Видин.

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОЕКТНА СРЕЩА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

На 4 и 5 декември 2019 г. бяхме домакини на третата проектна среща. Посрещнахме 10 гости от Франция, Белгия, Италия и Португалия по традиция  с питка и мед и постери с изписан поздрав „Добре дошли“ на родните им езици.

По време на срещата бе направен обзор на извършеното до момента, поставени бяха и задачи за предстоящите дейности. Интересен момент бе подготвеното от партньорите от организацията Grimm Sisters от Перуджа, Италия работно ателие, проведено с 30 участници – ученици от IV а клас и гостуващите партньори. В ателието и следобедните сесии на срещата взеха участие и началните учители от нашето училище, които изпълняват проектните дейности.

Снимки от срещата

Видео от работното ателие, което включва и  разказа от началния учител Таня Б. Микова на приказката „Червената шапчица“

Телевизия „Видин“ направи репортаж за работното ателие, който може да бъде видян в Youtube канала на телевизията – РЕПОРТАЖ

Поради усложнената епидемиологична обстановка през 2020 г.,   а впоследствие и през 2021 г., изпълнението на проектните дейности и създаването на интелектуалните продукти продължи, но транснационалните проектни срещи се провеждаха само онлайн. Бяха проведени няколко онлайн  Zoom срещи по проекта, както и периодични работни срещи и работа с ученици на екипа в училище:

Българското Събитие за разпространение и мултиплициране на резултатите по проект „Семената на разказвачите“, финансиран по програма „ЕРАЗЪМ+“ се проведе на 24 март 2021 от 15:00 часа онлайн в платформата Teams. Събитието продължи 2 часа, както беше предвидено в програмата, и завърши няколко минути след 17:00 часа. Събитието бе широко рекламирано – на сайта и на официалната страница на училище „Любен Каравелов“ във Фейсбук, на страницата на проекта, създадено бе и Фейсбук събитие. Във формата за предварителна регистрация се регистрираха 148 желаещи да участват. Организаторите изпратиха на всеки от регистриралите се имейл с линк за вход в събитието и програмата на събитието.
В самото събитие се включиха повече от 100 участници. Сред тях имаше представители на училища, библиотеки, читалища и други културни институции от цяла България, двама експерти от Регионалното управление на образованието във Видин, но и наши приятели от Република Сърбия, Република Северна Македония и директорът на Неделно училище „Родна реч“ в Бремен, Германия. Събитието започна с презентация на координатора на проекта Galina Netova, която представи проекта, неговите цели, партньори, очаквани резултати и създадените продукти. Експертите Петра Борисова, Ася Нешова, Камелия Михайлова, Таня Микова, Колетка Павлова, Станислава Трифонова, Красимира Иванова представиха всеки от шестте интелектуални продукти, създадени по проекта. По време на презентациите продуктите бяха показани и в уеб сайта на проекта. Беше демонстрирана богатата функционалност на сайта – как работи аудио рекордерът, библиотеката с приказки, уеб радиото, как се сваля педагогическото ръководство, какво е съдържанието и какви са предимствата на всеки един от продуктите.
По време на събитието бяха показани и видеозаписи на приказки, разказани от ученици, в които се демонстрираха техники за разказване, включени в интелектуалните продукти. Жестомимика като начин на изразяване бе демонстрирана с танц на ученици от трети клас.
За събитието бе подготвена подробна регистрационна форма. 
В края на събитието на участниците бе дадена възможност да споделят своите впечатления от събитието и продуктите, които бяха демострирани. Във всички изказвания пролича удовлетвореност от видяното. Участниците – повечето от тях учители, бяха убедени в полезността и приложимостта на продуктите. Те заявиха, че ще мултиплицират видяното и сред своите колеги.
След събитието на голяма част от участниците бяха предоставени рекламни материали с името на проекта. На рекламната флаш памет са записани линкове към сайта на проекта.

Снимки от събитието –  в специално създадената галерия.

Проектът „Семената на разказвачите“ приключи изключително успешно на 31 март 2021 година. 

Бяха създадени всички планирани 6 интелектуални продукта. Всеки от тях е преведен на петте езика на партньорството: английски, български, италиански, португалски и френски. Предоставяме линкове към българските версии на продуктите:

  1. Педагогическо ръководство
  2. Библиотека с приказки
  3. Аудио приказки, аудио рекордер и уеб радио
  4. Видео приказки
  5. Пеагогически разработки по 20 теми
  6. Образователни практически разработки в помощ на учителите

В Youtube канала на проекта могат да бъдат видяни и още записи на наши ученици, които са направени по време на работата по проекта.