НП „Иновации в действие“ – архив

Учeбна 2021/2022 година

Училището участва за трета поредна година в програмата, но тази година за първи път като иновативно училище.

Брошура за участието:

Презентация за участието:

np-id-2022

В периода от 9 до 11 май 2022 г.  ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин бе домакин на педагогически специалисти и ученици от други три училища за участие в обмен на добри иновативни практики чрез посещение на място по Национална програма „Иновации в действие“. Директор Любка Найденова и нейният екип посрещнаха с пита и мед по стара българска традиция партньорите от ОУ „Кирил Христов“– град Стара Загора, СУ „Св. св. Кирил и Методий“– град Бургас, и СУ „Кирил и Методий – с. Нова махала, община Батак

В актовата зала на ОУ „Любен Каравелов“гостите бяха поздравени с концерт на възпитаници на училището. След виртуална разходка из Видин, Директор Найденова приветства гостите и даде старт на тридневния форум по НП „Иновации в действие“.

Проведе се дискусия на тема „Предизвикателства пред съвременния учител при обучение в дигитална среда“

Специални акценти в програмата бяха откритите иновативни уроци, които гостите имаха възможността да наблюдават в ОУ „Любен Каравелов“.

„Хранене и здраве“ беше темата на практическото занятие на група в IV клас занимания по интереси „Приятели на природата“ с ръководител Ст. учител Петра Борисова. Учениците бяха разделени на 4 екипа. Чрез решаване на математически код получиха изучаваните жизнени процеси, решаваха ребус и получиха органите на храносмилателната система, моделираха от пластилин и сглобиха макет на храносмилателна система на човешкото тяло по подобие на 3D изображения, наблюдавани на индивидуални таблети, сглобиха изречения от разбъркани думи, получиха и изработиха постер с хигиена и правила при хранене .

Учениците от ФУЧ „Природна академия“ V клас участваха в интердисциплинарен урок,  подготвен и реализиран от 6 педагогически специалисти на тема „Водата – уникален компонент на планетата Земя“. Бяха формирани 5 ученически екипа:  

 „Еколози“, с ръководител гл. учител Сашка Маринова – Учениците изследваха свойството на водата като разтворител и направиха извод как дишат водните животни. Търсиха защитени организми по поречието на р. Дунав в Червената книга на България. Представиха презентация за редки и защитени организми в района на гр. Видин по поречието на р. Дунав. Правиха проучване на процентното съдържание на вода в организмите. Направиха постер за процентно съдържание на вода в човешкия организъм, разпределение на вода в отделните органи и признаци на дехидратация  

 „Лаборанти“, с ръководител ст. учител Мариола Петрова – Учениците извършваха експерименти, свързани с процесите нагряване, изпарение, охлаждане и втечняване. Наблюдаваха преходи между агрегатните състояния на водата и изработиха мисловна карта.  Правиха измервания  на обем и маса. Обясняваха и демонстрираха образуването на облаци и валежи. Мериха и сравняваха pH на вода и водни разтвори и направиха изводи. Демонстрираха аномалията на водата при замръзване и направиха изводи за уникалните свойства на водата. 

 „Пътешественици“, с ръководител ст. ръководител Борислав Борисов  – Учениците подредиха пъзел на река Дунав.  Бяха нанесени на карта елементите  на реката. На географската карта посочваха географски координати на  определен обект. Направиха мислено пътешествие от точката, която откриват  и стигат до град Силистра. Записаха три обекта които биха посетили. Изброиха за какво могат да се използват водите на река Дунав. Посочиха мерките, които според тях могат да се реализират в родния край,  за да се компенсира недостигът на вода. 

  „Художници“, със ст. учител Андрей Трифонов – Учениците рисуват с акрилни бои отделни участъци на река Дунав и в края на часа сглобяват обща картина на реката. 

 „Програмисти“,  под ръководството на госпожа Татяна Микова, ръководител направление „ИКТ“ – Учениците изработиха образователна игра на SCRATCH.

Часът завърши с игра „Колелото на късмета“, в която бяха включени въпроси, свързани с темата. 

Учениците направиха оценка на нивото на затвърждаване на придобитите знания и умения и на емоционалното състояние по време на урока.

Демонстрираните добри практики от учителите в иновативните паралелки бяха наблюдавани с голям интерес от гостите. Уроците доказаха, че ученето по нов начин повишава интереса и мотивацията на учениците.

С участниците в проекта бе проведено практическо занятие – „Сред формите на релефа“. Посетена бе една от най-уникалните и красиви пещери в България – „Венеца“. Пещерата е богата на пещерни образувания  – сталактити, сталагмити, сталактони и кварцитни образувания. Ефектното осветление подчертава красотата на този подземен свят.

След кратко пътуване участниците бяха запознати с историята на град Белоградчик и географското положение на Белоградчишките скали. За моделирането на различни скални  форми роля са изиграли ерозията на водата, вятъра и колебанията на температурата. Много от скалите имат фантастични форми и са обект на легенди. Те са наречени на хора и предмети, на които приличат или напомнят.

По време на пътуването ст. учител Борислав Борисов запозна участниците с географията на област Видин – площ, население, населени места, през които се преминава, транспорт, стопанство.

Участниците проявиха голям интерес и направиха много снимки. Запленени от видяното, колегите започнаха да чертаят планове за бъдещи екскурзии във Видинска област.

Проведен бе семинар на тема „Ролята на иновативната образователна среда за насърчаване на креативност иформиране на умения за активно учене у учениците“

На ползотворната Кръгла маса „Добри практики за формиране на ключови компетентности по природни науки“, след впечатляващите споделени практики от г-жа Спасова, г-жа Панкова и г-жа Петрова, всички участници изразиха професионалното си удовлетворение от проведените срещи и наблюдения. Дискутираха приложението на иновациите и осъществяването на междупредметните връзки, обединявайки се около становището, че разчупването на стереотипите и моделите с иновативни методи е пътят, по който следва да се работи в съвременното училище.

Фото албум:


От 27 до 29 април 2022 г. 6 педагогически специалисти и две ученички от пети клас взеха участие в обмен на добри иновации чрез посещение на място в ОУ „Кирил Христов“, град Стара Загора по Национална програма „Иновации в действие“. Директорът на училището Господин Балъкчиев и неговият екип посрещнаха по стара българска традиция с пита и мед нашите участници и партньорите от СУ „Кирил и Методий“ – с. Нова махала, община Батак и от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Бургас.

В арт зоната на ОУ „Кирил Христов“ при посрещането бе организирана кратка музикално-танцова програма с участието на възпитаници на училището. – изпълнение на пиринска народна песен, добруджанска народна песен, изпълнение на класически балет и тракийски танци.

В конферентната зала на ОУ „Кирил Христов“ се проведе представянето на участниците, на което от всяко учебно заведение презентираха историята на училището и съответното населено място, успехите на учениците и педагозите, иновациите, с които участват. Директорът г-н Балъкчиев разказа за богатия опит на ОУ „Кирил Христов“ в дейности по проекти, включително и обучения в чужбина. По Националната програма „Иновации в действие“ училището домакин работи вече трета година. Чрез мултимедийна презентация ученици от учебното заведение обясниха защо се гордеят с любимото ОУ „Кирил Христов“ – Стара Загора. Гостите се запознаха с училищния екип и по-специално с преподавателите, които работят с иновативните паралелки.

Нашето училище, училище със 112-годишна история, бе презентирано като иновативно от директора Любка Найденова и от заместник-директора Галина Нетова.

За успехите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас, разказа ресурсната учителка Марияна Георгиева, която представи и логопеда Светла Тодорова.

За добрата подготовка в СУ „Кирил и Методий“ – с. Нова махала, общ. Батак, сподели началната учителка Таня Коларова, която беше в Стара Загора с колежката си Хюнер Мурад.

От страна на домакините Екатерина Йовчева, учител по математика, сподели изключително емоционално и атрактивно добри практики, свързани с обучението на открито по математика, човекът и природата и мултидисциплинарни уроци, проведени в екип с Венета Кирковска, учител по ЧП. Бяха демонстрирани нови методи – оценка и самооценка в преподаването на открито.

Специални акценти в програмата бяха откритите иновативни уроци, които гостите имаха възможността да наблюдават в ОУ „Кирил Христов“. Бинарен мултидисциплинарен урок „Бал на цифрите с капитан Голямото число и царица Математика“ в I „а“ клас представи много артистично, началната учителка Дарина Делчева в екип с колежката си Юлия Пенчева и логопеда Калин Маганджиев.

Вълнуващ иновативен урок-игра с мултидисциплинарна насоченост „Игри на волята и знанията в света на математиката“, представен от началната учителка Мариета Янакиева в III „д“ клас, впечатли гостуващите учители с разнообразието на дейностите – от творческата подготовка на ръчно изработени книги до активности от физическото възпитание и спорта, а за въздействието му говореха достатъчно силните емоции у самите ученици.

Урокът по география и икономика в V „в“ клас „Географски калейдоскоп“ заплени изцяло вниманието на учениците още в първата минута с видео поздрав като закачлива прогноза за времето от любимия им водещ от bTV Борислав Лазаров, заснето специално за малките пътешественици и инициативната им учителка по география и икономика Недка Атанасова. По оригинален начин г-жа Атанасова демонстрира в урока си с децата приложението на дейностния подход в обучението по съответния предмет чрез задаване на екипна работа на учениците, на които са поставени ситуационни задачи с използване на разнообразни източници на информация.

Представен бе и бинарен мултидисциплинарен урок „Нашата земя е тъй безкрайна, а се сбира цялата в сърце ми“ с участието на ученици от I „б“ и II „а“ клас с преподаватели съответно Теменужка Христова и Яна Иванова. Акцент в темата бяха взаимните училища, затова второкласниците в екипите помагаха на първокласниците при поставените задачи.

Уроците доказаха, че ученето по нов начин повишава интереса и мотивацията на учениците. Домакините се бяха постарали да осигурят и подобаваща културна програма за гостите в Града на липите и поетите. На ползотворната кръгла маса бяха споделени практики от 2 от наблюдаваните уроци. Дискутирано бе приложението на иновациите и осъществяването на междупредметните връзки, участниците в срещата се обединиха около становището, че разчупването на стереотипите и на моделите с иновативни методи е верният път, по който следва да се работи в съвременното училище.

В рамките на тридневния форум бе посетена Община Стара Загора, където гостите бяха приветствани лично от заместник-кметовете Милена Желева и Иванка Сотирова.

С любезното съдействие на нашите домакини гледахме и генералната репетиция на балета „Спящата красавица“ на Старозагорската опера и балет.

Фото албум: