БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

 


БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. 
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.


Бюджет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г. 
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.


Бюджет за 2017 г.
 
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.
 
Годишен отчет за изпълнение на бюджета


Бюджет за 2016 г.

Отчет към 30.06.2016 г.
Отчет към 30.09.2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджет към 31.12.2016 г.


Бюджет за 2015 г.

Отчет към 31.03.2015 г.
Отчет към 30.06.2015 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. 
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.


Бюджет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г. 
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.


Бюджет за 2017 г.
 
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.
 
Годишен отчет за изпълнение на бюджета


Бюджет за 2016 г.

Отчет към 30.06.2016 г.
Отчет към 30.09.2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджет към 31.12.2016 г.


Бюджет за 2015 г.

Отчет към 31.03.2015 г.
Отчет към 30.06.2015 г.