Безопасност на движението

Страница за изявите и дейностите на комисията по БДП в ОУ „Любен Каравелов“ Видин 

Събитията са подредени под последните важни разпоредби на МС и МОН.

С Решение №16 от 17 януари 2019 г. на МС правителството прие пакет от мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г., които са от ключово значение за политиката по БДП в страната. Мерките са с оперативен характер и са насочени към създаване на допълнителна организация за постигане на заложените цели към 2020 г.

Чрез своето решение МС обяви подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика и обяви 2019 г. за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“.

Училищната комисия по безопасно движение по пътищата (БДП) и класните ръководители ще публикуват на тази страница информация, мерки, мероприятия и справки за дейностите на училището по БДП. Тук ще  се информирате за осъществяване и отчитане на дейности, свързани със събиране и анализ на информация, както и набелязване на мерки по БДП във връзка с транспортната инфраструктура в близост до училището.

Животът и здравето на децата ни са наша отговорност.

Призоваваме всички родители да дават личен пример като спазват правилата за движение по пътищата!

Материали за БДП, Стратегически и нормативни документи, Програми за обучение по БДП можете да намерите тук

2023/2024 учебна година

Европейската седмица на мобилността – 16-22.09.2023г.

Учениците от ОУ „Любен Каравелов“ и през тази учебна година се включиха активно в мероприятия, по случай отбелязването на Европейската седмица на мобилността.

Инициативата е ежегодна и в нея се приканва да се включат всички европейски градове.

Целта е да се подобри публичното здраве и качеството на живот, като с популяризира придвижването пеша и с превозни средства, които не замърсяват околната среда.

Темата на кампанията тази година е „Пестене на енергия“.

Днес в нашето училище бе открит нов кабинет по БДП за учениците от начален етап, в който се проведоха практически занимания с ученици от втори и четвърти клас. Те получиха послания, които да дадат на родителите си.

На първокласниците им бе поставена задача, заедно с родителите си да изработят маршрутна карта за безопасно придвижване до училище и обратно.

Третокласници рисуваха на асфалт превозни средства, пътни знаци, светофари и пешеходни пътеки.

По-големите ученици 5. – 7. клас се присъединиха към инициативата, като дойдоха на училище с велосипеди и тротинетки.

Проведен бе инструктаж по БДП във всяка паралелка.

https://www.lk-vidin.eu/?post_type=rl_gallery&p=21387&preview=true

2022/2023 учебна година

Национална викторина по БДП – общински кръг – 2023г.

https://www.lk-vidin.eu/?p=21086

Световeн ден за възпоменание на жертвите при ПТП

На 18.11.2022 г. в ОУ“Любен Каравелов“ бе отбелязан Световният ден за възпоменание на жертвите при ПТП. Учениците гледаха презентация и кратък филм, от които научиха полезни неща. Представители на училищната комисия по БДП поканиха доброволци от БЧК, които показаха практически как се обездвижва счупен крайник, как се прави сърдечен масаж и пр. Второкласниците задаваха гатанки, за най-бързите имаше награди. Аранжирана бе изложба от рисунки и макети. Най-старателните получиха грамоти. Накрая учениците изпяха песента “ Деца по зебрата.“

Европейската седмица на мобилността – 16-22.09.2022г.

В ОУ „Любен Каравелов“ в периода 16 – 22.09. 2022г. се отбеляза Европейската седмица на мобилността.
Инициативата е ежегодна и приканва европейските градове да посветят поне една седмица на устойчива мобилност. Целта е да се подобри публичното здраве и качеството на живот.
Учениците се включиха в различни дейности.
Първокласниците заедно с техните учители демонстрираха правилно пресичане на пътното платно, спазвайки правилата.
Ученици от втори клас рисуваха на асфалт превозни средства, светофари, пътни знаци, пешеходни пътеки и др.
Третокласниците се запознаха с необходимите неща в един автомобил – пожарогасител, аптечка, резервна гума, жилетка и др.
Учениците от четвърти клас проведоха занимание по БДП на откритата площадка.
Ученици от прогимназиален етап дойдоха на училище с велосипеди и така станаха съпричастни към инициативата.
Проведен бе инструктаж по БДП във всяка паралелка.

 

2021/2022 учебна година

* * * СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП 2021

#WDoR2021

Тази година се отбелязва началото на новото Десетилетие на действие за пътна безопасност 2021-2030 г., по време на което Световният ден ще играе много важна част – чрез подчертаване на самата причина за всички необходими действия през това идващо Десетилетие.

Основно училище „Любен Каравелов“ отбеляза Световния ден за възпоменание на жертвите при ПТП на 19.ноември със следните дейности:

На учениците, които са в ОРЕС са презентирани видео уроци: Как да се движим безопасно; Как да намалим риска от ПТП; Колко опасни могат да са няколко секунди; Коланът спасява животи; Пътни знаци

Ученици от втори и трети клас отговаряха на въпроси от викторина, рисуваха  по темата.

Учениците, които учат присъствено, се включиха в още една дейност. Те отправиха послания към родителите да бъдат внимателни на пътя, да шофират със съобразена скорост, да пазят децата.

 

2020/2021 учебна година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  (2021 – 2030)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 г. за безопасност на движение по пътищата на ОУ „Любен Каравелов“

 • Помощни материали и клипове на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, съвместно с платформата Уча.се: видео уроци по безопасност на движението по пътищата подходящи за деца и младежи.интерактивни уроци от youtube.com :

 • Видео галерия на Държавната агенция „Безопсност на движението по пътищата“:

https://www.sars.gov.bg/news/videogaleria/ https://www.sars.gov.bg/news/videogaleria/

ИЗЯВИ И ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КОМИСИЯТА ПО БДП В УЧИЛИЩЕ

* * * СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП 2020 

#WDoR2020 

 1. Образователно видео по повод световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 15. 11. 2020 г. Видеото ще бъде излъчено в час на класа по паралелки и е една от дейностите във връзка със събитието и съобразно изискванията за мероприятия в епидемиологична обстановка. Може да го видите тук.

2. Учениците от училището се включиха в конкурс за рисунка, колаж, видео, посветени на отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП.

#WDoR2020

бдп 2020 2021 план

* ** Кампания ROADPOL „Дни на безопасността на пътя“ 16-22. 09. 2020 г.

#roadpolsafetydays
Дните за безопасността на ROADPOL се провеждат през Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Тази година те са под мотото: „Остани жив! Пази живота!“ за 0 жертви на пътя. В ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин се с учениците се включиха активно чрез различни дейности.
Първокласниците, заедно с родители попълниха маршрутна карта за безопасен път до училище и дома.
Ученици от четвъртите класове подеха инициативата „Ходи пеш!“, раздадоха флаери на родителите с послания за безопасност на пътя. Родител, водач на МПС демонстрира правила за поведение на водача и пътниците в автомобила, след което учениците направиха ролева игра с водач и пътник.
Бе проведен конкурс за рисунки и макет под надслов мотото на кампанията за учениците от първи-седми класове. Най-добрите русунки са отличени с грамоти и подредени в изложба.
Заключителното мероприятие „Карам безопасно“ бе на учениците от третите класове. Те караха колелета, тротинетки и ролери по трасе с подредени подходящи пътни знаци, пешеходна пътека и пешеходци в присъствие на родителите. В края на мероприятието направиха знака „0 жертви на пътя“.

*** Трето място в раздел видео на националния конкурс „Моето ДЗИ“ 2019

Управителят на Главна агенция ДЗИ – Видин господин Христо Байрактаров официално връчи наградата на Даная Любенова от 6 в клас – ТС „УсмивкиТЕ“ за третото място в раздел видео на националния конкурс „Моето ДЗИ“ 2019. Наградата е таблет „Леново“, както и лични предметни награди от ДЗИ. Клипът отразява дейности на учениците от втори в клас на училището, заедно с родители. Участието им стана причнина класът да получи безплатно застраховане в ДЗИ като награда за активността на децата и съпричастността на родителите към безопасното поведение на пътя. Председателят на комисията по БДП в училище старши учител в начален етап Колетка Павлова с кратка презентация отчете мероприятията, които са извършени в училище до момента.

*** Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни  произшествия – 17 ноември 2019

С поредица от мероприятия, съгласно плана на комисията по БДП в училище бе отбелязан 17 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП, както следва:

 1. Бе обявен конкурс за детка рисунка и литературно произведение на тема „Пази детето“. 
 2. На 15 . 11. 2019 година в актовата зала на училището, съвместно с доброволци от БЧК Видин бе проведено мероприятие. Доброволците поднесоха урок по БДП под формата на две презентации. Бе осъществена планираната по график 10 минутка по БДП.
 3. Бяха наградени победителите в конкурса за рисунка.
 4. Бе показано и  видеото, с което нашето училище спечели престижното трето място на приключилия през октомври 2019 национален конкурс „Моето ДЗИ“ .
 5. Бе прочетен апел  на г-н Младен Маринов – министър на вътрешните работи във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 17 ноември, изпратен от РУО Видин. 
 6. На 18. 11. 2019 година изявите продължиха с радиопредаване по училищното радио, с което бе осъществена 10 минутката по график за учениците от трети-седми класове.
 7. От 13 часа учениците от ЦДО на трети и четвърти класове проведоха шествие под надслов „Животът не е резервна част“ .  Шествието тръгна от училище, премина по улица „Широка“ в посока полоцията.
 8. Учениците раздаваха флаери на пешеходците и водачите на МПС. Шествието бе съпроводено от служители на видинската полиция.

 

*** 10 минутки за родители

На 23 и 24 октомври се проведоха родителски срещи за начален и прогимназиален етап, на които чрез 10 минутки за БДП, родителите бяха запознати с важността и отговорността на обучението по БДП. Старши учители Елеонора Цветкова и Андрей Трифонов от комисията по БДП в училище презентираха новите изисквания при обучението, както и решенията на МС за „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени и обявяването на 2019 г. за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. На родителите бяха напомнени и отговорностите по опазване на живота на децата като участници в движението.

*** 10 минутка по БДП за ученици от начален етап

На 11 октомври 2019 година се проведе 10 минутка по БДП. Директорът на училището Любка Найденова и председателят на комисията по БДП в училище Колетка Павлова обърнаха внимание на важността на продвижването по улицата и игрите в свободното време на малките ученици от начален етап ( I-IV класове), които присъсваха на събитието. Бяха наградени и победителите в училищния конкурс за детска рисунка „Пази семейството на пътя“. Наградените рисунки ще представят училището ни в националния конкурс „Моето ДЗИ“ 2019. Успех на младите творци!

*** Европейски ден без жертви на пътя-26. 09. 2019

26 септември за четвърта година е обявен за Европейски ден без загинали на пътя. Мотото, под което тази година премина Европейският ден без жертви на пътя е „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”. В училище в рамките на няколко дни се осъществиха различни дейности:

 1. В часовете на класа бе проведена беседа.
 2. Радиопредаване по темата и песни, свързани с безопасността на движение бяха излъчени на 25 септември.
 3. Учениците от начален етап се включиха в конкурс за рисунки, с които бе подредена изложба.
 4. На 26 септември първокласниците раздадоха на родителите си флаери и послания за безопасно шофиране и опазване на живота на пътя.
 5. На 27 септември учениците от втори „в“ клас, заедно с родители караха тротинетки и велосипеди, спазвайки правилата за движение. 
 6. Учениците и родителите от първите класове изработиха маршрутни карти за безопасно придвижване от дома до училище и обратно.