Прием на деца и ученици за учебната 2023/2024 г.

 

Резултати от първо класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година


Училището приема деца за четвърта възрастова предучилищна група /по-позната Ви като подготвителна група/.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г., утвърден със заповед № РД-454 /  17.03.2023 г. на директора на училището

1. Прием на ученици в I клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 24

2. Прием на ученици в V клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 26

3. Брой на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:

  • II клас – 3 паралелки; 9 свободни места
  • III клас – 3 паралелки; няма свободни места
  • IV клас – 3 паралелки; 3 свободни места
  • VI клас – 2 паралелки; 2 свободни места
  • VII клас – 3 паралелки; няма свободни места

4. Целодневна организация на учебния ден в следните класове:
– I клас – 2 групи
– II клас – 2 групи
– III клас – 2 групи
– IV клас – 2 групи
– V клас – 1 група
– VI клас – 1 група

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ. 2022/2023 Г.

За Ваше удобство публикуваме пряка връзка към Системата за прием в първи клас.

В член 20 от Системата за прием в първи клас може да се информирате за критериите, броя точки и необходимите документи, които се разглеждат от комисията за прием и имат значение за класирането на детето Ви.

В Приложение №2 към чл. 18, ал.1 можете да се запознаете с прилежащите райони на училищата.

 

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас на основните и средните училища в  община  Видин ТУК:

Разпечатайте заявлението двустранно, попълнете го и го носете при подаването на документите в училище – кабинет на ЗАС.

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на e-mail info-500104@edu.mon.bg или на тел. 094 923 125.