Прием на деца и ученици за учебната 2022/2023 г.

РЕЗУЛТАТИ от първо класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

Уведомяваме ви, че след първо класиране в ОУ „Любен Каравелов“ има 10 свободни места за първи клас. Срокът за подаване на документи за участие във второ класиране е от 27 до 30.06.2022 г.

РЕЗУЛТАТИ от второ класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година


 

Училището приема деца за четвърта възрастова предучилищна група /по-позната Ви като подготвителна група/.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г., утвърден със заповед № РД-471 /  25.03.2022 г. на директора на училището

1. Прием на ученици в I клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 24

2. Прием на ученици в V клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 26
свободни места – 8

3. Брой на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:

  • II клас – 3 паралелки; 1 свободно място
  • III клас – 3 паралелки; 6 свободни места
  • IV клас – 3 паралелки; няма свободни места
  • VI клас – 3 паралелки; 3 свободни места
  • VII клас – 2 паралелки; няма свободни места

4. Целодневна организация на учебния ден в следните класове:
– I клас – 2 групи
– II клас – 2 групи
– III клас – 2 групи
– IV клас – 2 групи
– V клас – 1 група
– VI клас – 1 група

Училището приема и деца за четвърта възрастова 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ. 2022/2023 Г.

За Ваше удобство публикуваме пряка връзка към страницата в сайта на ОБЩИНА ВИДИН, където са публикувани всички документи, свързани с приема в първи клас за учебната 2022/2023 г.

В член 20 от Системата за прием в първи клас може да се информирате за критериите, броя точки и необходимите документи, които се разглеждат от комисията за прием и имат значение за класирането на детето Ви.

В Приложение №2 към чл. 18, ал.1 можете да се запознаете с прилежащите райони на училищата.

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас на основните и средните училища в  община  Видин ТУК:

Разпечатайте заявлението двустранно, попълнете го и го носете при подаването на документите в училище – кабинет на ЗАС.

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на e-mail office@lk-vidin.eu или на тел. 094 923 125.