Прием на деца и ученици за учебната 2024/2025 г.

–––––––––––––––––

Свободните места за първи клас след първо класиране са 5. Подаването на документи за участие във второ класиране е от 14ч. на 19.06.2024г. до 24.06.2024 година включително.

РЕЗУЛТАТИ от първо класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

Родителите на децата, които са приети на първо класиране следва да представят оригинала на Удостоверението за завършена Четвърта възрастова група в срок от 06.06.2024 година до 14.06.2024 година включително за записване в първи клас.
Свободни места след първо класиране – 5 места
Децата, които не са приети на първо класиране, могат да участват във второ класиране, като за целта подават заявления за участие във второ класиране в срок от 19.06.2024 година до 24.06.2024 година включително.

============================

Информираме желаещите родители, че за учебната 2024/2025 година при набиране на достатъчно желаещи ще бъде сформирана четвърта възрастова предучилищна група (по-позната Ви като подготвителна група).

ЗАПОВЕД ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ. 2024/2025 Г.

ДейностПериод
1.Подаване на заявления за постъпване в първи клас на учебните заведения07.05.2024 г. -31.05.2024 г. вкл.
2.Обявяване на резултатите с приетите деца от първо класиране на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведениена 05.06.2024 г.
3.Записване на приетите деца на първо класиране в съответното учебно заведение.06.06.2024-14.06.2024 г. вкл.
3.1Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след първо класиране.17.06.2024- 18.06.2024 г.
4.Подаване на заявление за участие във второ класиране на некласираните и некандидатствали до момента на второто класиране деца19.06.2024- 24.06.2024 г. вкл.
5.Обявяване на резултатите с приетите деца от второ класиранена 26.06.2024 г.
6.Записване на приетите деца от второ класиране в съответното учебно заведение.до 01.07.2024 г. вкл.
6.1Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след второ класиране.02.07.2024 г.- 03.07.2024 г. вкл.
7.Обявяване на останалите свободни места след второ класиранена 04.07.2024 г.

За Ваше удобство публикуваме пряка връзка към Системата за прием в първи клас.

В член 20 от Системата за прием в първи клас може да се информирате за критериите, броя точки и необходимите документи, които се разглеждат от комисията за прием и имат значение за класирането на детето Ви.

В Приложение №2 към чл. 18, ал.1 можете да се запознаете с прилежащите райони на училищата.

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас на основните и средните училища в  община  Видин ТУК:

Необходимо е да разпечатате заявлението двустранно, да го попълните и да го донесете при подаването на документите в училище – кабинет на ЗАС.

Заявление може да получите и попълните и на място при нас.

Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да ни пишете или да ни се обадите:
e-mail: info-500104@edu.mon.bg
телефон: 094 923 125