НП „Иновации в действие“

Учебна 2022/2023 година

Представяне на дейностите

NPID1-22-23

Бе подготвена и брошура за работата по тази Национална програма:

Фото албум: