Обучение от 16 ноември 2021 г.

От 16 ноември 2021 г. (вторник) присъствено ще се обучават учениците от I „А“, I „В“ и IV „Б“ клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване два пъти седмично. Ще работят и групите за ЦОУД към тези паралелки. Останалите паралелки и групи продължават ОРЕС.

Дневното разписание от 16 ноември е следното:

dn-razp-16-11