Седмично разписание за първи срок на уч. 2020/2021 г.

На вниманието на учениците – седмичното разписание.

Очакваме Ви утре, 15 септември, заредени с положителни емоции, желание за работа и маски!

SR-20-21