Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

Уважаеми родители,

Ако желаете, дайте мнението си за организацията на учебния процес в епидемиологична обстановка.

Анкетата се прави от Асоциация Родители и Институт за изследвания в образованието.

КЪМ АНКЕТАТА