Решение на Областния временен щаб за оценка на риска в област Видин

Учениците от 8 до 12 клас в област Видин ще продължат да се обучават дистанционно
На 10.11.2020г., под председателството на областния управител Момчил Станков, се проведе заседание на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин.
След извършен анализ и оценка на риска, предвид усложнената епидемична обстановка, увеличения брой на заразените с COVID-19 на територията на област Видин в последните дни и отчитане на негативна тенденция по отношение на разпространението на болестта на областно ниво, бе взето решение за времето до 27 ноември 2020г. включително, учениците от 8 до 12 клас в училищата на територията на област Видин да продължат обучението си дистанционно. Учениците от 1-7 клас в училищата на територията на област Видин продължават обучението си присъствено.
Децата, записани на задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище на територията на община Видин, да отсъстват по желание на родителя за период, в който община Видин попада в червената или оранжева епидемична зона, като родителят следва писмено да уведоми директора на съответната образователна институция.
Взето бе решение и за въвеждане на ограничено работно време до 29 ноември 2020г., включително, за общински пазар пред стадион „Георги Бенковски“ в гр. Видин, като същият да работи в дните от понеделник до петък, включително.