ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – 15 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.