ВТОРО КЛАСИРАНЕ за прием в първи клас

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Уведомяваме родителите, че след първо класиране в училището има 6 свободни места за бъдещия първи клас.

Подаването на заявления за второ класиране ще се извърши в периода 09 – 14 юли 2020 г. при завеждащ административна служба. 

Необходими документи:

  • заявление;
  • ксерокопие на удостоверението за завършена подготвителна група.