STEAM във времето – учене чрез правене

Учене чрез правене в час по математика чрез използване на историята

Тема на урока: ЧАС И МИНУТА, II „В“ клас

Учител: Томислава Александрова-Георгиева

Март, 2023 г.

ТУК