Обучението от 06.12.2021 г. (понеделник)

За информация на родителите от началото на присъственото обучение на 16 ноември при тестване два пъти седмично на учениците не бе установен нито един положителен случай на COVID-19.

От 06.12.2021 г. (понеделник) присъствено ще се обучават 10 паралелки от начален етап (Iа, Iб, Iв, IIа, IIв, IIIа, IIIб, IIIв, IVб и IVв клас) и 3 от прогимназиален етап (VIа, VIб, VIIа клас). Всички ученици идват на училище с маска не по-късно от 8:00 часа, за да бъдат тествани.

Училищният автобус ще пътува по определеното маршрутно разписание.

Учебните часове ще се провеждат по следното временно дневно разписание: