31.01.2023 г. – неучебен ден

31.01.2023 година – вторник, ще бъде неучебен ден, поради необходимост от извършване на демонтаж на стария и монтиране на нов водогреен котел в паровата станция.

Вторият учебен срок ще започне на 6 февруари, понеделник.