Частично обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители и ученици.
На заседание на 08.10.2021 г. на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин бе решено да се въведе ротационен принцип на обучение за учениците от област Видин, както следва:
– За периода 11-17.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V и VI клас и те преминават в ОРЕС. Присъствено продължават да се обучават децата от ПГ и учениците от I, II, III, IV и VII клас;
– За периода 18-24.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VII клас и се преминава в ОРЕС. Присъствено продължават да се обучават децата от ПГ и учениците от I, II, III, IV, V и VI клас.
Публикуваме и график за провеждане на часовете.