Форум по проект „Подкрепа за успех“

На 24.06.2022г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин от 09:00 – 13.00 ч. ще се проведе форум за отчитане на Дейност 8 – Междуучилищни дейности от Проект BG05M2OP001-2.011-0001„Подкрепа за успех“. С програмата може да се запознаете ТУК.