Условия и ред за запознаване на учениците от IV клас с оценените им изпитни работи от националното външно оценяване

В сайта на РУО – Видин може да се информирате по какъв начин може да се запознаете с оценената работа на ВАШИЯ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИК.