Удостоверения за АСП

Уведомяваме родителите, че удостоверенията за еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2022/2023 година, са изготвени от завеждащ Административна служба.

Заповядайте да ги получите в удобно за Вас време между 8:00 ч. и 16:30 часа в работните дни!