ПОКАНА за създаване на обществен съвет

Във връзка с влизането в сила на ЗПУО и ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /обн. ДВ, брой: 75, от дата 27.9.2016 г./
ще се проведат

срещи на родителите на паралелките, както следва:

I, IV,  V,  VI,  VII, VIII клас – на 29.11.2016 г. от 18,00 часа.

II и III клас – на 30.11.2016 г. от 18,00 часа.

Каним всички родители да присъстват, тъй като на срещите ще бъдат избрани по двама представители на родителите от паралелка, които ще участват в събрание за избор на членове на обществен съвет.

Избраните на родителските срещи на паралелките двама представители и двама резервни членове  КАНИМ да вземат участие в УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 05.12.2016 г. от 18 ч. при дневен ред с единствена точка „Учредяване на обществен съвет при СУ „Любен Каравелов“.

Щракнете върху връзката, ако желаете да се запознаете с ПРАВИЛНИКА за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата