Свободни места за второ класиране – първи клас

Ръководството на училището уведомява родителите на бъдещите първокласници, че след първо класиране има 6 /шест/ свободни места за първи клас.

Документите за участие във второ класиране ще се приемат от 14,00 часа на 19 юни 2019 г. до 24 юни 2019 г.

Родителите подават същия пакет от документи, който са подавали и за участие в първо класиране.