Родителска среща

На 20 ноември 2017 г.  /понеделник/ за I – IV клас и на 23 ноември 2017 г.  /четвъртък/ за V – VII клас ще бъдат проведени родителски срещи, които ще поставят началото на информационната кампания за началото на процедурата по оценяване на качеството в училището.
Начало – 18:00 ч.
Място – актова зала