Родителска среща – първи клас

Уведомяваме родителите на бъдещи първокласници, че на 23 април 2019 г. от 18.00 часа в актовата зала на училището ще се проведе родителска среща с родители на деца, подлежащи на прием в първи клас за учебната 2019/2020 година за запознаване със СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА  ВИДИН (приета с Решение №53, взето с протокол №3 от 6.04.2017 г. на Общински съвет Видин, изм. с Решение № 24, взето с протокол №3 от 27.02.2018 г. на ОбС, изм. и доп. с Решение №21, взето с  протокол №2 от 28.02.2019г. на ОбС).

Всички документи на Община Видин и Общински съвет са качени на сайта на общината.