РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – ПЪРВИ КЛАС

Информираме родителите на бъдещите първокласници, че родителската среща с класните ръководители ще се проведе на 26.06.2019 г – сряда, от 18:00 часа.