Родителска среща за I клас

Информираме родителите на новозаписаните за учебната 2022/2023 година първокласници, че на 21 юни от 18:00 часа в училището ще се проведе родителска среща.