Родителска среща за родители на ученици, които ще постъпят в първи клас през учебната 2023/2024 г.