Родителска среща за първи клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,
Очакваме Ви в училище на родителска среща на 3 септември 2020 г. /четвъртък/ от 18 часа.