Ред и условия за запознаване на учениците от VII клас с индивидуалните им резултати от националното външно оценяване