РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС С ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИМ РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО