Раздаване на краставици

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП
В училище започна раздаването на краставици – по 2,400 кг на ученик, по програмата „Училище плод“.
Раздаването ще продължи във вторник, сряда и четвъртък от 9:00 до 13:00 часа при същите мерки за сигурност – маски и ръкавици при влизане в училищния двор.
Родителите, които не са получили кашкавала, могат да го получат заедно с краставиците.