Публичен търг с тайно наддаване – обява

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Видин, ул.“Любен Каравелов “ № 29 , тел. 094/923125 E-mail: lk-vidin@dir.bg

 

ОБЯВА

СОУ ”Любен Каравелов” гр. Видин ул. “Любен Каравелов” № 29 обявява:

 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, представляващо столова кухня, разположена на ет. 1 и сутерен в Корпус В на училището с обща площ 265,68 кв.м., при първоначална тръжна цена 850 лева месечен наем.

Търгът ще се проведе на 04.12.2015г. от 13.15 часа в зала 309  на училището.

Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 03.12.2015г. включително, в канцеларията на училището    при завеждащ административна служба – 2 етаж .

Кандидатите се запознават с тръжната документация и я получават от завеждащ административна служба след представяне на  документ за внесена сума от  50.00 лева по банковата сметка на училището: BG42DEMI92403100046082

Време и оглед на обекта – всеки работен ден до 14,00 ч. след предварителна уговорка с Директора на училището.

Депозит за участие в търга – двукратния размер на началната тръжна цена в лева, внесен по банковата сметка на училището:

BG 42DEMI92403100046082  в срок до 16.00 часа на 03.12.2015 г.

Документи