Публикувани резултати за прием в първи клас

В секция УЧИЛИЩЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПРИЕМ са публикувани резултатите от първо класиране.