ПРОМЯНА НА ИМЕТО

От 01.08.2016 г. училището е с променено име:
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ според изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното възпитание.