Промяна в седмичното разписание

Промени в седмичното разписание. Призовавам учениците да спазват графика на провеждане на учебните часове. Първият час започва в 9:00 ч.

Директор: Галина Нетова