Промяна в седмичното разписание за 29.01 – 04.02.2019 г.

През последната учебна седмица на първия срок – 29.01 – 04.02.2019 г.  учениците от всички класове /с изключение на първи клас/ ще учат с променено разписание, публикувано  ТУК.