Промени в седмично разписание на IV клас и в дневно разписание на учебните часове на училището за 29 и 30 май 2023 г.

Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване в IV клас на 29 и 30 май учебните занятия ще се проведат с променено седмично разписание за IV клас и с променено дневно разписание (учебни часове следобед за прогимназиален етап) на тези дати.

Каним всички родители и ученици на Благотворителен базар „Заедно учим, заедно помагаме“ по НП „Заедно за всяко дете“, Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Базарът ще се проведе на 30 май (вторник) от 11.30 часа.

Дневно разписание за 29.05.2023 г.

Дневно разписание за 30.05.2023 г.

Седмично разписание за 29-31.05.2023 г. за IV клас