Промени в седмичното разписание на паралелките от прогимназиален етап от 25.10.2021 г.

Считано от 25 октомври 2021 г. /понеделник/ ще важат следните промени в седмичното разписание:

Имената на заместващите учители са оцветени в синьо, а фонът на клетките с  разместени часове е зелен.

Отново публикуваме дневното разписание от предходната седмица, което е без промени.