Прием за първи клас

В периода 02 – 23 май 2018 г. ще се извърши подаване на документи за прием в първи клас.
Заявленията и съпътстващите ги документи ще се приемат от завеждащ административна служба в административния корпус на училището.
Работно време:
08,00 – 12,00 ч.
12,30 – 16,30 ч.