Предлагани групи по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ през уч. 2024/2025 г.

Училището за поредна година ще кандидатства за работа по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ през уч. 2024/2025 г.

Ще бъдат предложени следните групи по модул „Изкуства“:

  • Група за съвременни танци
  • Група за народни танци
  • Група за естрадно пеене

По модул „Спорт“ – отбори по:

  • волейбол начален етап
  • волейбол прогимназиален етап
  • футбол.

Външни ръководители/ треньори ще бъдат необходими за групата за естрадно пеене и за отборите по видовете спорт.