Поредният спечелен Еразъм+ проект

С радост узнахме, че имаме одобрен проект и тази година. През периода 2017 – 2019 г. ще наблегнем на спортното възпитание и изучаването на националните и европейските ценности чрез работата по новия ни проект „Националните игри и спортове ни обединяват“.

Останалите участници в проекта са от Полша – координатор, както и Португалия, Румъния, Словения, Турция.