Получаване на пакети с кашкавал

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на деца от подготвителна група и ученици от начален етап,
Днес в училището получихме полагащия се кашкавал – 390 грама на дете.
Раздаването ще стане по следния график:
22.04.2020 г. – сряда – на ПГ и първи и втори клас;
23.04.2020 г. – четвъртък – на трети и четвърти клас.
Раздаването на пакетите ще става на страничния вход откъм столовата, без да се влиза в училището – от 9:00 до 13:00 часа.
Моля влизането в двора на училището да става с маски и ръкавици, а изчакването на опашка – при спазване на отстояние 2 метра.
Пакетите на живеещите извън Видин ученици вече са предадени и ще бъдат доставени на адрес от служители на Регионална дирекция по горите – Берковица.