Откриване на учебната 2015/2016 година

Тържеството за откриване на новата учебна година ще започне в 9:00 часа на 15 септември 2015 г.
Учениците от V-VII клас получават учебниците си от 10 часа в класните стаи.
Класни ръководители на V клас:
Vа клас – АНГЕЛИНА ИВАНОВА – 209 кабинет
Vб клас – ИЛИЯНА ТАЧЕВА – 302 кабинет
Vв клас – ЛОРА ЛЮБЕНОВА – 406 кабинет
Vг клас – ВАНЯ ГЕРГОВА – 201 кабинет
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за пети клас – 29 септември 2015 г. от 18:00 часа.